Anrhegion / Gifts

[URIS id=806]

Gallwch ddod o hyd i rywbeth arbennig i bawb yn ein siop, boed yn llyfr, CD, neu rywbeth i’r cartref.

Rydym hefyd yn gwerthu anrhegion ar gyfer achlysuron arbennig megis Diwrnod Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi, y Pasg a'r Nadolig.

Os nad ydych yn gallu penderfynu ar ba anrheg i’w rhoi, beth am roi tocyn anrheg yn lle? Gallwch ddewis tocyn llyfr Cyngor Llyfrau Cymru, neu docyn anrheg Siop Tŷ Tawe gall cael ei ddefnyddio i brynu unrhyw eitem yn y siop.

You’ll find something special for everyone in our shop, from books, CDs, gifts for the home and much more.

We also stock gifts for special occasions such as St Dwynwen’s Day, St David’s Day, Easter and Christmas.

If you can’t decide on which gift to give, why not give a gift voucher instead? Choose from a Welsh Books Council book token, or a Siop Tŷ Tawe voucher that can be used to purchase any item in the shop.