Amdanom Ni

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw Ffordd-y-Brenin ynghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi bod yn hyrwyddo iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987.

Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau i ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

Cofiwch Sul y Mamau

Oriau Agor arferol:

Ddydd Llun-Gwener

10:00yb – 5:00yp

Dydd Sadwrn

10:00yb – 2:00yp

Ddydd Sul

Ar gau

Yn ystod y cyfnod clo rydym yn cynnig cyfle i chi archebu dros y ffon, trwy e-bost neu neges trwy ein tudalen Facebook. Edrychwn ymlaen at glywed wrthych chi!