Posted on

Cylch Clebran

Rydym yn rhedeg ein Cylch Clebran pob bore Mercher am 11.30 – ymunwch gyda ni am sgwrs ac ychydig o hwyl! Sesiwn sgwrsio anffurfiol i ymarfer eich Cymraeg a chymdeithasu, boed dysgwyr neu siaradwyr rhugl. Croeso mawr i bawb!

We run a weekly chatting session every Wednesday morning at 11.30! Join us in the Cylch Clebran for a bit of fun while practicing your Welsh and socialising, whether you are a beginner or fluent Welsh speaker. Everyone is welcome!

https://zoom.us/j/97139671667