Gwobrau Tir na n’Og

Mae’r gwobrau blynyddol, sy’n cael eu trefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru a’u noddi gan CILIP Cymru, yn dathlu’r gorau o blith llyfrau i blant ac oedolion ifanc a gyhoeddwyd yn ystod 2020.

Mae tri phrif gategori: llyfrau Cymraeg ar gyfer oedran ysgol gynradd, llyfrau Cymraeg ar gyfer oedran ysgol uwchradd, a llyfrau Saesneg gyda chefndir Cymraeg dilys i blant ac oedolion ifanc.

Organised by the Books Council of Wales and sponsored by CILIP Cymru Wales, the Tir na n-Og Awards celebrate the best Welsh-language and English-language books for children and young adults. The awards are separated into three categories – Welsh-language books for primary school age, Welsh-language books for secondary school age, and English-language books with an authentic Welsh background for children and young people.

Cafodd y rhestr fer ei chyhoeddi ar y rhaglen Heno ar S4C nos Iau, 11 Mawrth 2021. 

Mae’r categori ar gyfer llyfrau Cymraeg oedran cynradd yn cynnwys Ble Mae Boc – Ar Goll yn y Chwedlau gan Huw Aaron (Y Lolfa, 2020), Mae’r Cyfan i Ti gan Luned Aaron (Atebol, 2020), a Sw Sara Mai gan Casia Wiliam (Y Lolfa, 2020).

Y tri llyfr sydd ar y rhestr fer yn y categori oedran uwchradd yw Y Castell Siwgr gan Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch, 2020), Llechigan Manon Steffan Ros (Y Lolfa, 2020), a #helynt gan Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch, 2020).

Caiff enillwyr y categorïau Cymraeg eu cyhoeddi ar y rhaglen Heno ar S4C am 19:00 nos Iau, 20 Mai, tra bydd y teitl Saesneg buddugol yn cael ei ddatgelu ar y Radio Wales Arts Show am 18:30 ar 21 Mai.

Mae manylion pellach am y gwobrau a’r llyfrau ar y rhestr fer ar gael ar wefan y Cyngor Llyfrau

The shortlisted titles in the Welsh-language primary age category are Ble Mae Boc – Ar Goll yn y Chwedlau (‘Where is Boc – Lost in the Legends’) by Huw Aaron (Y Lolfa, 2020), Mae’r Cyfan i Ti (’It’s All For You’) by Luned Aaron (Atebol, 2020) and Sw Sara Mai (‘Sara Mai’s Zoo’) by Casia Wiliam (Y Lolfa, 2020).

The books shortlisted in the Welsh-language secondary age category are Y Castell Siwgr (‘The Sugar Castle’) by Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch, 2020), Llechi (‘Slates’) by Manon Steffan Ros (Y Lolfa, 2020), and #helynt (‘#trouble’) by Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch, 2020).

The winners of the Welsh-language categories will be announced on S4C’s Heno programme at 19:00 on Thursday, 20 May, while the winning English-language title will be revealed on the Radio Wales Arts Show on 21 May at 18:30. 

Further details about the awards and the shortlisted books are available on the Books Council of Wales website llyfrau.cymru/en/gwobrau/tir-na-nog.