Cysylltwch â ni / Contact

Gallwch gysylltu gyda ni trwy ffonio 01792 456856, trwy e-bostio siop@sioptytawe.co.uk, neu drwy lenwi’r ffurflen isod.

You can contact us by phoning 01792 456856, by emailing siop@sioptytawe.co.uk, or by filling the form below.

Oriau agor / Opening hours

Dydd Mawrth-Gwener / Tuesday-Friday

10:00-17:00

Dydd Sadwrn / Saturday

10:00-14:00

Dydd Sul-Llun / Sunday-Monday

Ar gau / Closed

Gwybodaeth / Information

Lleolir y siop ar Stryd Christina gerllaw Ffordd-y-Brenin ynghanol dinas Abertawe. Mae’r siop yn rhan annatod o Ganolfan Cymraeg Tŷ Tawe sydd wedi bod yn hyrwyddo iaith a diwylliant Cymraeg yn Abertawe ers 1987. Rydym yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig, ac yn ceisio’n gorau i ddod o hyd i gynnyrch sydd wedi’u gwneud yma yng Nghymru.

The shop is located on Christina Street near the Kingsway in Swansea city centre. The shop is an integral part of the Tŷ Tawe centre which has been promoting the Welsh language and culture in Swansea since 1987. We sell a wide variety of Welsh products, and we always strive to discover new products made here in Wales.

Siop Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW