Dysgwyr/Learners

Mae yna lawer o lyfrau ac adnoddau ar gael yn y siop p’un a ydych chi’n newydd i ddysgu Cymraeg neu angen hwb i fynd â chi un cam ymhellach. Porwch trwy’r lluniau isod neu rhowch alwad i ni ar 01792 456856. Rydyn ni yma i’ch helpu chi unrhyw ffordd y gallwn.

There are many books and resources available here at the shop whether you are new to learning Welsh or in need of that extra help to take you that step further. Browse through the images below and if you need any information please call us on 01792 456856. We are here to help you.

Geiriaduron/ Dictionaries

Adnoddau Iaith/ Language Resources

Llyfrau darllen Cyfres Amdani Reading books

MYNEDIAD/ENTRY

SYLFAEN/FOUNDATION

CANOLRADD/INTERMEDIATE

UWCH/ADVANCED

Nofelau a straeon fer/Novels and short stories

Cyrsiau/Courses

Gemau ayyb/Games etc