Dysgwyr / Learners

Mae yna lawer o lyfrau ac adnoddau ar gael yn y siop, p’un a ydych chi’n newydd i ddysgu Cymraeg neu angen hwb i fynd â chi un cam ymhellach. Porwch trwy’r llyfrau isod neu rhowch alwad i ni ar 01792 456856. Rydyn ni yma i’ch helpu chi unrhyw ffordd y gallwn.

There are many books and resources available here at the shop, whether you are new to learning Welsh or in need of that extra help to take you that step further. Browse through the books below and if you need any information, please call us on 01792 456856. We are here to help.