Posted on

Grŵp Darllen Tŷ Tawe

Beth am ymuno gyda grŵp darllen Tŷ Tawe trwy Zoom? Bydd y cyfarfod nesaf ar Fehefin 14eg. Y llyfr a ddewiswyd yw ‘Lloerganiadau’ gan Fflur Dafydd. Prynwch eich copi yma ar lein neu galwch heibio i’r siop am gopi.

Am fwy o fanylion am y grŵp darllen, cysylltwch ni trwy e-bost ar siop@sioptytawe.co.uk neu trwy’r ffurflen ‘cysylltwch â ni’ ar waelod y tudalen.