Cylch Clebran

Rydym yn dechrau Cylch Clebran ar fore Mercher yn dechrau NAWR! Ymunwch gyda ni am sgwrs ac ychydig o hwyl! Seswin sgwrsio anffurfiol ydy i ymarfer eich Cymraeg a chymdeithasu boed dysgwyr neu siaradwyr rhugl. Croeso mawr i bawb.

We are setting up a new weekly chatting session NOW! Join us in the Cycle Clebran for a bit of fun while practicing your Welsh and socialingin whether you are a beginner or fluent Welsh speaker. Everyone in welcome!

https://zoom.us/j/97139671667