Sale!

A Grand Slam of Groggs – Marc Roberts

£11.99

Born in 1965 in a Pontypridd shed, Groggs are unique sculptures, conceived and created by a small family business in South Wales. A Grand Slam of Groggs tells the story of these characters’ origins and the family whose lives they changed, from their early days, celebrating the Golden Era of Welsh rugby, to the present day range of sporting heroes, and stars of film and music.

Cerfluniau unigryw yw’r Groggs a grëwyd mewn hen gwt glo gan fusnes teuluol bach yn Ne Cymru. Mae A Grand Slam of Groggs yn adrodd y stori o wreiddiau’r cymeriadau a sut y newidiasant fywyd y teulu, o’u dyddiau cynnar yn dathlu Oes Aur Rygbi Cymru, i’r cerfluniau cyfoes o arwyr chwaraeon, a sêr ffilm a cherddoriaeth.

Only 1 left in stock