Sale!

Around Wales – Route 650

£5.20

A travel guide around Wales. The route starts and finishes in Cardiff and follows, in anti-clockwise direction, the Wales – England border, the main coastal strips of North, West and South Wales.

Cyfeirlyfr taith o gwmpas Cymru. Mae’r daith yn cychwyn ac yn gorffen yng Nghaerdydd gan ddilyn, yn wrthol i’r cloc: Clawdd Offa, arfordir gogledd, gorllewin a de Cymru.

In stock