Sale!

Babel – Ifan Morgan Jones

£8.99

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae’r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy’n weinidog alcoholig, ac yn dod i’r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd Llais y Bobol.

Fast-paced mystery set in an industrial town in the second half of the 19th century. The main character, Sara, escapes from her father, an alcoholic minister and comes to the town having seen an advert for a job as a journalist in Henry Glass’s press, a business m an and a editor of newspaper, Llais y Bobol.

Out of stock