Ble Mae Boc? ar Goll yn y Chwedlau – Huw Aaron

£4.99

10 o luniau tudalen ddwbl. Mae pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda’r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy’n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant a’i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn. Cyfrol debyg i’r llyfrau Where’s Wally? gyda gogwydd gwbl Gymreig i bob llun.

10 illustrated double pages, with each spread offering a chance to look for Boc, the little red dragon, who’s hiding on each page. Children and parents can also look for other things, and discuss and ask questions. A Welsh twist on the Where’s Wally? books.

In stock