Ble Mae Boc? ar Goll yn y Chwedlau

£4.99

 Llyfr y Mis i Blant: Rhagfyr 2020
10 o luniau tudalen ddwbl. Mae pob taenlen yn dangos golygfa lawn dop, gyda’r nod o ddod o hyd i Boc, y ddraig fach goch, sy’n cuddio ym mhob llun. Mae cyfle i chwilio am bethau eraill yn y lluniau hefyd, yn ogystal â thrafod a holi cwestiynau rhwng plant a’i gilydd, neu rhwng rhiant a phlentyn. Cyfrol debyg i’r llyfrau Where’s Wally? gyda gogwydd gwbl Gymreig i bob llun.

10 illustrated double pages, with each spread offering a chance to look for Boc, the little red dragon, who’s hiding on each page. Children and parents can also look for other things, and discuss and ask questions. A Welsh twist on the Where’s Wally? books.

In stock

Description

ISBN: 9781784619541

Dyddiad Cyhoeddi/Publishing Date: 23 Tachwedd/November 2020

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

FformatFormat: Clawr Meddal/ Paperback, 298×212 mm, 32 tudalen/pages

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh