Sale!

Byw yn fy Nghroen – Profiadau Pobl Ifanc Sy’n Dioddef yn Dawel

£7.19

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae’r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn’s, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2020.

This book relates the experiences of 12 young people who have fought against long-term conditions. They discuss in detail physical and mental illnesses such as cancer, epilepsy, Crohn’s disease, spina bifida, blindness, OCD, depression and anxiety. Tir na n-Og Award Winner 2020.

In stock