Cadw Drws – Meirion Evans

£7.99

Casgliad hirddisgwyliedig o farddoniaeth y Prifardd Meirion Evans. Canlyniad anogaeth Hywel Teifi Edwards ar ei gyfaill mynwesol i gyhoeddi ei waith yw’r gyfrol hon; bu Huw Edwards ond yn rhy falch i gyfrannu rhagair er cof am ei dad ac yn deyrnged i gyfeillgarwch Meirion a Hywel. Ceir yn y casgliad gerddi rhydd, sonedau, englynion ac emynau.

A long-awaited collection of poetry by minister and former Archdruid Meirion Evans, comprising poems in free and strict metre, sonnets and hymns.

In stock