Sale!

Carafanio – Guto Dafydd

£8.09

Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. ‘Mae’n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol’… ‘A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus.’ (Haf Llewelyn)

The Prize-winning volume of the Daniel Owen Memorial Prize at the Conwy County 2019 National Eisteddfod of Wales. An honest, clever and scathing novel comprising penetrating comments on the human nature.

In stock