Sale!

Cariad Pur? – Amrywiol/Various

£7.15

Dyma anrheg ardderchog ar gyfer Dydd Santes Dwynwen neu Ddydd San Ffolant sef cyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â chariad. Mae’n gyfuniad difyr o ramant a realiti. Yr awduron sydd wedi cyfrannu at y gyfrol ydi Tony Bianchi, Guto Dafydd, Bethan Gwanas, Eurgain Haf, Llio Mai Hughes, Bet Jones, John Gruffydd Jones, Sian Rees a Marlyn Samuel.

What better present for that special day for Welsh lovers, St Dwynwen’s Day or Valentine’s Day? This volume of short stories is all about love and is an interesting mix of romance and reality. The authors who have contributed to the book are Tony Bianchi, Guto Dafydd, Bethan Gwanas, Eurgain Haf, Llio Mai Hughes, Bet Jones, John Gruffydd Jones, Sian Rees and Marlyn Samuel.

Only 1 left in stock