Sale!

Castles in Wales – A Handbook

£5.56

A comprehensive introduction to the castles of Wales, with a detailed guide to 80 of them, photographs and OS grid-references, for the historical tourist. The introduction covers the contemporary historical significance of castles; the military and political background; building stone castles, and mottes and ringworks; builders; castles of the Welsh princes etc. Reprint.

Cyflwyniad cynhwysfawr i gestyll Cymru, yn cynnwys arweiniad manwl dros 80 ohonynt, gyda ffotograffau a chyfeiriadau grid OS. Ceir golwg ar gyd-destun hanesyddol a phwysigrwydd y cestyll; y cefndir milwrol a gwleidyddol; adeiladu cestyll cerrig, mwnt a ffosydd; yr adeiladwyr; cestyll y tywysogion Cymreig ayb. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2008.

In stock