Collins Spurell Welsh Dictionary Pocket Edition

£8.99

Pumed argraffiad o eiriadur poced cyfoes Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys geiriau ac ymadroddion defnyddiol ar gyfer bywyd prysur yn yr unfed ganrif ar hugain. Dyma eiriadur delfrydol ar gyfer defnydd cyffredinol a gwaith ysgol, gyda chanllaw ymarferol gwerthfawr i ramadeg, ynganiad a threigladau.
Cyhoeddwyd gyntaf yn 1991

The seventh edition of a modern Welsh-English/English-Welsh pocket dictionary comprising useful words and phrases for busy lives in the 21st century. This is an ideal dictionary for general and school use, with a valuable practical guide to grammar, pronunciation and mutations.
First published in 1991

Only 1 left in stock

Description

ISBN: 9780008194826
Dyddiad Cyhoeddi: 24 Mai 2017
Cyhoeddwr: HarperCollins
Fformat: Clawr Meddal, 152×108 mm, 452 tudalen
Iaith:Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

ISBN: 9780008194826
Publication Date: 24 May 2017
Publisher: HarperCollins
Format: Paperback, 152×108 mm, 452 pages Language:
Bilingual (Welsh and English)