Sale!

Cyflwyno Cartrefi Cefn Gwlad Cymru/Introducing Houses of the Welsh Countryside

£13.45

Mae’r cyflwyniad llawn lluniau hwn i ddatblygiad cartrefi Cymru o’r Oesoedd Canol hyd at y Chwyldro Diwydiannol yn adrodd hanes cyfnod allweddol yn nhreftadaeth bensaernïol gyfoethog Cymru. Llyfr dwyieithog i apelio at berchenogion tai, penseiri, haneswyr a phawb sy’n mwynhau adeiladau traddodiadol a’r straeon rhyfeddol y maen nhw’n eu hadrodd am fywydau’r Cymry. Adargraffiad.

A bilingual book to accompany the S4C television series broadcast in autumn 2010. With numerous photographs, maps and drawings, it looks at 36 Welsh houses from different periods, and will appeal to house owners, architects, historians and anyone who enjoys traditional buildings and the amazing stories that they tell. Reprint; first published in 2010.

Only 1 left in stock