Cyfres Amdani: Sylfaen – Y Stryd

£6.99

Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Sylfaen. Un noson. Un stryd. Ac mae gan bob person ym mhob tŷ broblem. Sut mae Nina yn mynd i ddweud ei newyddion wrth Dafydd? Pam mae Magi yn gorfod ail feddwl am Xavier? Beth mae Sam yn mynd i wneud am y broblem fawr? Sut mae bywyd Huw yn mynd i newid am byth? Bydd un nos Wener yn newid popeth.

A book for Welsh learners, Foundation Level. One Night. One street. And everyone in every house has a problem. How will Nina tell Dafydd the news? Why does Magi have o rethink her relationship with Xavier? What will Sam do about his big problem? How will Huw’s life change forever? One Friday night will change everything.

In stock

Description

Awdur: Helen Naylor

ISBN: 9781785622397
Dyddiad Cyhoeddi: 16 Ebrill 2018
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mared Lewis
Fformat: Clawr Meddal, 210×147 mm, 64 tudalen
Iaith: Cymraeg