Sale!

Cyw Haul – Twm Miall

£7.15

Diléit Bleddyn yw llonyddwch, cwrw’r Chwain, a chwmni’r hogia ac Yncl Dic. Ond er bod ‘na hwyl i’w chael, nid yw bywyd yn fêl i gyd mewn pentref gwledig ar ddechrau’r saithdegau ac mae gweision y Drefn yn benderfynol o’i rwystro rhag torri’n rhydd. Argraffiad newydd o nofel arloesol Twm Miall, gyda rhagair gan Dewi Prysor.

A new edition with a foreword by Dewi Prysor of Twm Miall’s ground-breaking novel, first published in 1988.

Only 1 left in stock