Darllen y Dychymyg – Siwan M. Rosser

£19.99

Mae’r gyfol hon yn cynnig yr astudiaeth gyflawn gyntaf o lenyddiaeth plant yn y Gymraeg gan gynnwys dadansoddiad o’i harwyddocâd cymdeithasol a diwylliannol.

This volume offers the first comprehensive study of children’s literature in Welsh and includes an analysis of its social and cultural significance.

In stock