Sale!

Darllen yn Well: Clywed yr Unigolyn sydd â Dementia

£2.99

Addasiad Cymraeg gan Eiddwen Jones o Hearing the Person with Dementia gan Bernie McCarthy. Llyfr ar gyfer teuluoedd a gofalwyr sy’n egluro beth sy’n digwydd i gyfathrebu wrth i ddementia waethygu, sut mae hyn yn effeithio ar gof, iaith a synhwyrau person a sut bydd angen i ofalwyr addasu eu dull gofalu o’r herwydd.

A Welsh adaptation by Eiddwen Jones of Hearing the Person with Dementia by Bernie McCarthy. For carers and families, the book sets out to explain how communication is affected as dementia deteriorates, how it affects memory, language and the senses and how carers will need to adapt the care they give in response to these changes.

In stock