Digon o Fwydod – Mihangel Morgan

£4.95

Cyfrol o gerddi ag arnynt stamp unigryw Mihangel Morgan; er mai fel awdur rhyddiaith y’i hadwaenir, fel bardd y dechreuodd ei yrfa llenyddol pan gyhoeddwyd ei ddwy gyfrol gyntaf Diflaniad Fy Fi ym 1988, a Beth yw Rhif Ffôn Duw ym 1991; mae’r casgliad newydd hwn yn cynnwys cerddi anarchaidd, doniol, deifiol, dychanol a dwys.

A volume of extraordinary poems by Mihangel Morgan; although better known for his prose compositions, he started his literary career as a poet, with Diflaniad Fy Fi in 1988, and Beth yw Rhif Ffôn Duw in 1991; this new collection includes anarchical, humorous, challenging, satirical and intense poems.

Only 1 left in stock