Sale!

Dynion Dieflig – Dyfed Edwards

£6.25

Mae’r gyfrol hon yn canolbwyntio ar bump achos troseddol a ddigwyddodd yn ystod hanner olaf yr 20fed ganrif yng Nghymru – achosion a hoeliodd sylw’r cyhoedd yn y wasg a’r cyfryngau. Mae’r achosion yn cynnwys llofruddiaeth Mabel Leyshon, y butain Lynette White, llofruddiaethau Clydach, gweithredoedd gwyrdroëdig Emyr Owen, a gweithredoedd dieflig Peter Moore.

This volume looks at five criminal offences that took place in the latter half of the twentieth century in Wales – cases that made headlines in the press and the media. These cases include the murders of Mabel Leyshon and of Cardiff prostitute, Lynette White, the Clydach murders, the perverted actions of Emyr Owen, and Peter Moore’s villainous actions.

Only 1 left in stock