Sale!

Fabula – Llŷr Gwyn Lewis

£8.09

Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth a Bro Morgannwg: dyna rai o’r lleoedd y mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan iddynt. Cânt eu galw’n nes at ddiddymdra wrth hofran yn y trwch adain gwybedyn sydd rhwng hanes a stori. Ym myd y fabula, gall ffuglen droi’n wirionedd, a ffaith yn freuddwyd.

Buenos Aires, Rome, Dublin, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth and the Vale of Glamorgan: these are some of the locations visited in this volume, as the reader is transported on journeys that hover between history and reality. In the world of the fabula, fiction can become truth, and fact may become a dream.

In stock