Sale!

Gadael Lennon – Bet Jones

£6.25

Dilyniant i Beti Bwt. Mae’r teulu bellach wedi ymgartrefu yn Lerpwl. Dyma gyfnod cyffrous sy’n cael ei bortreadu trwy lygaid merch yn ei harddegau, pan oedd y Beatles ar eu hanterth. Profiadau grymus a’r berthynas a’r tensiynau rhwng Beti a’i theulu a’i ffrindiau a gawn yn y nofel sensitif hon, sy’n rhoi darlun byw o’r 1960au.

A sequel to Beti Bwt. The family have by now settled in Liverpool. This exciting novel portrays life through the eyes of a teenager, when the Beatles were in their prime. It deals sensitively with personal experiences and the relationships and tensions between Beti and her family and friends in the 1960s.

Only 1 left in stock