Sale!

Glaw Siocled – 100 o Syniadau Creadigol ar Gyfer Gweithgareddau Mewn Gofal Dementia

£4.99

Mae Glaw Siocled ar gyfer y rheini sy’n gweithio mewn gofal preswyl, mewn gofal dydd ac yn y cartref. O’r diwedd, dyma gyfrol i’r rheini sydd ag awch am weithgareddau creadigol i bobl â dementia, ac yn enwedig y rheini â dementia datblygedig.

Glaw Siocled is aimed at workers in care homes – both 24- hour care and day-care – and in the home. It provides suggestions about creative activities for those who live with dementia, especially when the disease has progressed.

In stock