Sale!

Gwirioni – Shoned Wyn Jones

£4.45

Nofel gyfoes yn portreadu’r modd y caiff gobeithion merch ddeunaw oed am ei pherthynas â’i chariad eu chwalu wrth i amgylchiadau ei chaethiwo. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2002.

A contemporary novel portraying how the hopes of an eighteen year old girl about her relationship with her boyfriend are dashed as circumstances imprison her. Tir na n-Og Award winner 2002.

Only 1 left in stock