Sale!

Hwb – Rhian Staples

£4.49

Drama wreiddiol i bobol ifanc. Mae’n archwilio cyfnod ym mywyd pump person ifanc o Dde Cymru tra’n herio’r gynulleidfa i ymateb. Mae’n archwilio sut y gall cynulleidfa (cymdeithas) eistedd a gwylio pethau erchyll yn digwydd i eraill a hynny heb ymyrryd. Mae’n trafod y pwysau ar bobol ifanc i lwyddo a phroblemau e.e. hunan-niweidio, alcoholiaeth, cam-drin corfforol.

An original drama for young people. It examines a particular period in the lives of five young people in South Wales and challenges the audience to respond. It explores how an audience, i.e. society, can sit and watch terrible things happening to others without interfering.

In stock