Sale!

I Fyd Sy Well – Sian Eirian Rees Davies

£7.19

Stori am yr ymfudwyr amrywiol sy’n mynd ar long enwog y Mimosa ar y ffordd i sefydlu gwladfa newydd ym Mhatagonia; mae gan bob un ei reswm ei hun dros adael neu ffoi o Gymru mewn ymgais am ‘fyd sy well’, ond mae cyfrinachau a hanes gan bawb. Cyfrol sy’n cyfuno ffaith a dychymyg i adrodd stori afaelgar.

A story about the people who boarded the famous Mimosa on a journey to colonize Patagonia; everyone has a reason for leaving Wales in search of a better life, but secrets also dwell among the travellers. A volume that combines fact with imagination to tell a gripping tale.

In stock