Sale!

Images of Wales: South Wales Collieries – Volume 2

£10.39

The second volume of a fascinating collection of over 200 black-and-white photographs and informative text depicting the hardship and comradeship of life at the Lewis Merthyr and Trehafod collieries, Rhondda, 1899-1983, and the extensive restoration work on the land after pit closures and creating the Rhondda Heritage Park. Reprint; first published in 2002.

Ail gyfrol o gasgliad hynod ddiddorol o dros 200 o ffotograffau du-a-gwyn a thestun llawn gwybodaeth yn darlunio caledi a brawdgarwch bywyd ym mhyllau glo Lewis Merthyr a Threhafod, Rhondda, 1899-1983, ynghyd â’r adfer sylweddol ar dirwedd yr ardal ar ôl cau’r pyllau a chreu Parc Treftadaeth y Rhondda. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2002.

In stock