Sale!

Images of Wales: South Wales Collieries – Volume 5

£10.39

The fifth volume of a fascinating collection of over 200 black-and-white photographs with an informative text depicting the hardship and comradeship of life in the south Wales collieries, with particular attention to the Mardy collieries, 1847-1999.

Pumed gyfrol casgliad hynod ddiddorol o dros 200 o ffotograffau du-a-gwyn gyda thestun llawn gwybodaeth yn darlunio caledi a brawdgarwch bywyd ym mhyllau glo cymoedd de Cymru, gyda sylw arbennig i weithfeydd Maerdy, 1847-1999.

Only 1 left in stock