Sale!

It’s Wales: Welsh Castles

£3.16

An interesting introduction to twenty Welsh castles, comprising short notes on their history and the people connected with them. 18 black-and-white photographs. Reprint; first published in 2001.

Cyflwyniad diddorol i ugain o gestyll Cymru, yn cynnwys nodiadau byr ar hanes y cestyll a’r bobl a gysylltir â hwy. 18 ffotograff du-a-gwyn. Ailagraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

In stock