Sale!

It’s Wales: Welsh Cheese Recipes

£3.16

A mouth-watering collection of new and interesting recipes using a variety of Welsh cheeses comprising almost 50 diverse recipes for starter and main course dishes, soups, dips and desserts.

Casgliad deniadol iawn o ryseitiau newydd a diddorol yn defnyddio amrywiol gawsiau Cymreig, yn cynnwys bron i 50 o ryseitiau amrywiol ar gyfer cwrs cyntaf a phrif gwrs, cawliau, dipiau a phwdinau.

Only 1 left in stock