Sale!

It’s Wales: Welsh Place-Names Unzipped

£3.96

A handy guide to the meanings of Welsh place names, comprising a detailed list of names, instructions on unravelling multiple elements in Welsh names, together with useful notes on pronunciation and mutations. First published in June 2001.

Cyfeirlyfr hylaw i ystyron enwau lleoedd yng Nghymru, yn cynnwys rhestr fanwl o enwau, cyfarwyddiadau parthed datrys elfennau lluosog mewn geiriau, ynghyd â nodiadau defnyddiol am ynganiad a threigladau. Cyhoeddwyd gyntaf ym Mehefin 2001.

In stock