Sale!

It’s Wales: Welsh Songs

£3.16

A handy booklet presenting 28 popular Welsh songs, being folk songs, modern songs and the Welsh national anthem, including guitar chords and English translations.

Llyfryn hylaw yn cyflwyno 28 o ganeuon poblogaidd Cymraeg, yn alawon gwerin, caneuon cyfoes a’r anthem genedlaethol, ynghyd â chordiau gitâr a chyfieithiadau Saesneg.

In stock