Sale!

It’s Wales: Welsh Valleys Humour

£3.16

A tongue-in-cheek guide to the unique dialect and humour of the south Wales valleys, comprising a light-hearted introduction to language idiosyncrasies, jokes and anecdotes, with a foreword by Ronnie Barker. 14 cartoons.

Cyfeirlyfr tafod-yn-y-boch i dafodiaith a hiwmor unigryw cymoedd de Cymru, yn cynnwys cyflwyniad ysgafn i hynodrwydd yr iaith, jôcs ac anecdotau, gyda rhagair gan Ronnie Barker. 14 cartwn.

Only 1 left in stock