Jig-so Cymru/ Wales Jigsaw gan Josie Russell

£18.50

Mae’r jig-so 1000 darn hwn yn dangos 14 delwedd lachar a lliwgar o amgylch Cymru a’r ddraig Gymreig yn y canol. Mae enwau’r lleoedd wedi’u hysgrifennu ar ochrau’r  blwch.

50x66cm ar ôl ei gwblhau

This 1000 piece jigsaw shows 14 bright and colourful images around Wales and the Welsh dragon in the centre. The names of the places are written on the side on the box.

50x66cm when completed

Out of stock