Sale!

Llwybrau’r Cof – Elen Wyn Roberts

£5.00

Llyfr anrheg i’w drysori. Y nod yw annog y rhai sy’n dechrau colli eu cof i rannu eu hatgofion. Llyfr defnyddiol ar gyfer aelodau o’r teulu, gofalwyr a ffrindiau, a llyfr, hefyd, a fydd yn gwneud anrheg ardderchog ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno nodi atgofion a chreu llyfr teuluol hardd i’w drosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

A beautifully presented gift book which aims to help those whose faculties are starting to fade by encouraging them to share their lifelong memories. A useful book for family members, carers and friends. It will also make an excellent gift for anyone wishing to create a family keepsake for future generations.

In stock