Llyfr Du Cymru Fydd / The Black Book of the New Wales

£4.99

Cyfrol amserol, ddwyieithog sy’n archwilio sut le allai fod mewn Cymru annibynol. Mae’r gyfrol wedi’i hysgrifennu mewn ysbryd meddwl iwtopaidd: ei phwrpas yw ceisio cwestiynu beth sydd a beth all fod. Mae rhai o’r syniadau a gyflwynir yn ymadawiad radicalaidd o’r ‘status quo’, tra bod eraill yn prysur gael eu mabwysiadu fel syniadau uniongred y chwith.

A timely, bilingual exploration of what a future independent Wales could look like. It is written in the spirit of utopian thinking: its purpose is to question what is, and to envision what could be. Some of the ideas presented are a radical departure from the status quo, while others are becoming part of orthodox leftist thinking.