Mali 4: Mali a’r Cyfnod Clo gan Malachy Doyle

£7.99

Gan ddefnyddio cymeriadau o gyfres lwyddiannus Mali, mae Malachy Doyle yn dangos sut mae Mali a’r ynyswyr eraill yn ymdopi â’r cloi mawr, fel y cloi presennol sy’n wynebu pawb yn y DU. Gwna Mali bosau jig-so, mae’n ymarfer canu’r ffidil ac yn gofalu am yr anifeiliaid anwes tra bod ei mam yn helpu’r ynyswyr eraill, a’i thad yn methu dychwelyd o’r tir mawr. Cyfieithiad Cymraeg.

By using characters from the successful Mali series, Malachy Doyle shows how Mali and the other islanders cope with the lockdown, just like the present lockdown facing everyone in the UK. Mali completes jigsaws, plays her fiddle, and looks after her pets, whilst her mother helps the other islanders, and her father is stuck far away on the mainland. A Welsh translation.

In stock

Description

ISBN: 9781914079405

Dyddiad Cyhoeddi/ Publising Date: Mawrth/March 2021

Cyhoeddwr/ Publisher: Graffeg

Darluniwyd gan/Illustrated by: Andrew Whitson

Addaswyd/Cyfieithwyd gan/Adapted /Translated by:Anwen Pierce.

Fformat/Format: Clawr Meddal/Paperback, 251×252 mm, 36 tudalen/pages

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

I blant o dan 7 oed/ For children under 7 years