Sale!

Martha, Jac a Sianco – Caryl Lewis

£7.15

Nofel gref yn adrodd hanes dau frawd a chwaer oedrannus sy’n cael eu carcharu gan amgylchiadau teuluol, a chan galedi bywyd ar fferm yng nghefn gwlad de-orllewin Cymru, gan awdures ifanc ddawnus. Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2005. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Nhachwedd 2004.

A powerful novel relating the story of two elderly brothers and their sister who are held captive by family circumstances and by a life of hardship on a farm in rural south-west Wales, by a talented young writer. Winner of the Academi Book of the Year Award for 2005. Reprint; first published in November 2004.

Out of stock