Sale!

Miwsig Moss Morgan – Siân Lewis

£8.95

Dyma nofel arbennig wnaeth ddod yn agos iawn at gipio gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd. Mae Moss Morgan, un o drigolion tref Aberberwan, yn dipyn o enigma. Mae ei benderfyniad i symud o’i gartref i fyw mewn ogof yn edrych allan ar y môr yn mynd i gael effaith pellgyrhaeddol ar fywyd un o drigolion y dref.

This special and mesmerising novel came close to winning one of the main literary prizes at last summer’s National Eisteddfod. Moss Morgan is a loner and lover of jazz. His decision to move from his home to live in a cave facing the sea has a lifechanging effect on the life of one of the inhabitants of the seaside town of Aberberwan.

Only 1 left in stock