Sale!

Môr a Mynydd – Rhian Cadwaladr

£7.20

Roedd Elin wedi bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddechrau gwyliau’r haf: dyddiau braf, barbeciws yn yr ardd ac amser i ymlacio. Ond ar ddiwrnod ola’r tymor, caiff ei breuddwydion eu dryllio, gan ei gorfodi i wneud penderfyniad byrbwyll iawn. A fydd bryniau gwyrdd Iwerddon – a chroeso cynnes Rhys, un o’i ffrindiau bore oes – yn noddfa iddi?

Elin had been looking forward eagerly to the summer holidays; warm days, garden barbecues and relaxation. But her dreams are shattered on the last day of term, forcing her to make a rash decision. Will the green hills of Ireland – and the warm welcome of childhood friend Rhys – bring solace?

Only 1 left in stock