Sale!

Môr-Ladron Cymru – Dafydd Meirion

£5.35

Cyfrol ddifyr yn cyflwyno hanesion cyffrous am fôr-ladron Cymru yn yr 17eg a’r 18fed ganrif, eu bywydau lliwgar a’u hymladdfeydd gwaedlyd. 21 llun du-a-gwyn.

An entertaining volume presenting exciting stories about 17th and 18th century Welsh pirates, their colourful lives and bloody battles. 21 black-and-white illustrations.

In stock