Sale!

Mudferwi – Rebecca Roberts

£7.19

Merch dawel a swil yw Alys, sy’n ddigon hapus yn gweithio yng nghegin ysgol y pentref… hynny yw, nes i’r gegin honno gau. Penderfyna wneud cais am swydd mewn bwyty lleol sydd newydd gael ei brynu gan gogydd teledu enwog – cogydd sydd ddim yn hoffi’r syniad o ferched yn gweithio yn ei gegin.

Alys is a young, shy girl, who loves working in the canteen of the local primary school … until the local council decides to close the canteen. She has to look for new employment, but the only available opening is as sous-chef in the village’s grand bistro.

In stock