Sale!

Naw Mis – Caryl Lewis

£8.05

Mae’n cymryd naw mis i greu bywyd newydd ond cymer naw mis hefyd i berson farw … Nofel am ddiflaniad merch yw Naw Mis, ac effaith hynny ar ei theulu a’i chymuned. Dyma nawfed nofel yr awdures a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn gyda’i chyfrol Martha, Jac a Sianco.

It takes nine months to bring a new life into being, but it also takes nine months for someone to die … This is Caryl Lewis’s ninth novel. It is a novel about the disappearance of a young woman and the effect it has on her family and community.

Only 1 left in stock