Sale!

O Ddesg y Gweinidog – Elwyn Jenkins

£5.39

Y Parchedig Elwyn Jenkins yn rhannu ei brofiadau o dros ddeugain mlynedd yn y weinidogaeth. Cafodd y fraint o gynrychioli Cymru yn erbyn y Llewod Prydeinig ar Barc yr Arfau. Teimlodd y wefr o gael sefyll ar ganol y maes enwog hwnnw tra bod y dyrfa yn canu Hen Wlad fy Nhadau. Ond er hynny, mae’n teimlo mae’r fraint fwyaf yw cael bod yn Weinidog yr Efengyl i frwydro mewn oes ddifater.

The Reverend Elwyn Jenkins shares his experiences after forty years in the ministry. He represented Wales against the British Lions at the Arms Park, where he experienced the thrill of hearing the crownd sing Hen Wlad fy Nhadau while lining up with his team mates. Even then, he feels that his greatest honour is to be a minister of religion at a time of such great apathy.

In stock